Hun ønsker ikke ordfører-vervet

Vibeke Tveit ønsker ikke å være ordførerkandidat kommunevalget 2015.

Vibeke Tveit, Lødingen Ap 

nyheter>>

- Undertegnede har idag gitt beskjed til partiledelse og nominasjonskomiteen i Lødingen Ap, om at jeg ikke stiller som ordførerkandidat til kommunevalget 2015. Annen plassering på listen kan være aktuelt på nåværende tidspunkt, sier arbeiderpartipolitikereren Vibeke Tveit.

Tveit var ordfører i Lødingen kommune fra 2007 til 2011, da Anita Marthinussen fra Høyre overtok ordførerkjedet etter valget.

- Begrunnelse er at min familiesituasjon tilsier at det vil bli vanskelig å ivareta et eventuelt slikt verv. En del av ordførervervet innebærer og det forventes representasjon og møtevirksomhet utenfor ordinær arbeidstid. Barna mine er nå i en alder at de trenger oppfølging på ettermiddagstid. Og det prioriteres selvfølgelig høyere enn ordførerstolen, sier Tveit.

Tveit har i inneværende periode sittet i kommunestyret og formannskapet for Ap