Aibel-sjef gikk på dagen

Daglig leder Jan-Are Gudbrandsen gikk på dagen da han ble kjent med at 45 ansatte mister jobben på Harstad-kontoret til Aibel.

Daglig leder Jan-Are Gudbrandsen (innfelt) gikk på dagen da han ble kjent med at 45 ansatte mister jobben på Harstad-kontoret til Aibel.  Foto: Øivind Arvola

INFORMERT PÅ ALLMØTE: I går ble de ansatte informert på et allmøte i Aibel-huset Kanebogen der ledelsen fra Stavanger var til stede, her representert ved kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal. Foto: Øivind Arvola 

nyheter>>

Før helgen ble Gudbrandsen kjent med at Aibel-ledelsen i Stavanger vil kutte drastisk i antall ansatte i Harstad.

I går ble de ansatte informert på et allmøte i Aibel-huset Kanebogen der ledelsen fra Stavanger var til stede. Også toppsjef Jan Skogseth var i Harstad onsdag. Da hadde allerede Gudbrandsen takket for seg.

- Det var helt umulig å fortsette i jobben med slike kutt. Min motivasjon da jeg tok jobben var at vi skulle bygge noe for Nord-Norge. Denne nedbemanningsprosessen kan jeg ikke være med på, sier Gudbrandsen.

Betydelig redusert

Fra før har Aibel, som en stund var oppe i 100 ansatte i Harstad, kuttet 20 stillinger. I tillegg er ansatte som har sluttet den siste tiden ikke blitt erstattet.

På toppen av dette blir altså 45 ansatte sagt opp, noe som betyr at kontoret som ble åpnet med brask og bram høsten 2010 er betydelig redusert etter bare fire år.

Ved flere anledninger har oljenæringen stått sammen og bedt unge om å ta utdannelse og flytte hjem til Nord-Norge og Harstad.

Tenker ikke langsiktig

Nå er Gudbrandsen redd at kompetansen som er bygd opp forsvinner ut av landsdelen.

- Jeg synes det er tungt å tenke på at vi har bedt ungdommen om å satse her i nord, så gjør man dette. Man tenker ikke mye langsiktig og skal Nord-Norge være med på oljeeventyret i framtiden må vi ikke skyve fra oss folk vi har bruk for. Flytter de sørover, flytter også kompetansen sørover, sier Gudbrandsen og viser til at det tar mellom fem og sju år til å bygge en slik kompetanse.

- Alt vi har gjort til nå har med andre ord vært bortkastet. Jeg synes forferdelig synd på de som nå mister jobben.

Han mener oljeboomen i Nord-Norge med dette har fått seg et kraftig skudd for baugen.

Burde fått sjansen

I går ble det kjent at Draugen-kontrakten som Aibel har med Shell har fram til i dag blitt utført fra fire kontor. Det blir nå kuttet til to kontor, og et av de kontorene som rammes er Harstad.

- Jeg mener Harstad-kontoret burde blitt skjermet for dette kuttet. Kompetansen flytter sørover og man sender nå et signal om at man ikke vil satse i nord. Det betyr store utfordringer med å rekruttere kompetente folk i framtiden.

- Man kunne gitt oss sjansen til å bygge opp kompetansen her i nord, noe som ville vært mulig om oljeselskapene hadde vært villig til å satse. Denne kompetansen har vi bruk for i framtiden om det blir framtidig utbygging av oljefeltene i nord. Mange prosjekt vil settes i gang framover, og vi vil med dette ikke være i stand til å ta disse prosjektene. Dette er Aibel og deres kunder ansvarlig for, fastslår Gundbrandsen.

Totalt vil 250 personer miste jobben i Aibel i nærmeste framtid på grunn av fortsatt innstramming i markedet.

Kommentarene fra Jan-Are Gudbrandsen vil informasjonsdirektør Bjørg Sandal i Aibel ikke gå nærmere inn på.

- Jeg har ikke noen annen kommentar enn at vi har gjort våre vurderinger. Hovedpunktet er at aktivitetsnivået er annerledes enn det vi trodde det skulle bli, og tar konsekvensen av det gjennom nedbemanningen.

- Det å gå inn på enkeltpunkter blir håpløst, sier Bjørg Sandal.