Dyrere med private barnehager

Kommunen vil ikke spare penger ved å overlate bygging av nye barnehager til private investorer.

Kommunal Gullhaugen barnehage  Foto: Jonny Karlsen

nyheter>>

Tvert i mot - utgiftene vil øke. Den konklusjonen trekkes av rådmann Hugo Thode Hansen.

Hansen ble pålagt av kommunestyret i juni å vurdere et barnehagesamarbeid med private firma. Både Gullhaugen, som åpnes i oktober, og Fagerlia barnehage skal bygges ut i kommunal regi.

I det neste prosjektet, Stangnes barnehage, kunne det være aktuelt å invitere private investorer til et samarbeid.

Mange politikere, særlig på borgerlig side, tror kommunen vil slippe billigere unna dersom barnehagene bygges i privat regi, i stedet for at kommunen selv står som utbygger.

- Denne hypotesen holder ikke stikk, mener rådmannen, som også viser til en fraværende interesse for de siste års barnehagesatsing i Harstad blant private investorer.

Tall som rådmannen legger frem for formannskapet kommende fredag viser at kommunen årlig vil spare rundt 200 000 kroner ved å bygge selv.

Les mer i tirsdagens papirutgave av Harstad Tidende.