Leia saumfart for feil

Kystverkets folk har besøkt hvert lille skjær og hver odde langs ei milelang kyststripe i Nordland i sommer.
Aktuelt

Det er Kystverket Rederi som i sommer og høst jobber med å samle inn og registrere data om navigasjonsinstallasjoner. I Nordland er det M/S "Trænen" som har utført arbeidet på oppdrag fra regionen.

Det er store krav som stilles: de må behandle sårbar teknologi og være 100 prosent nøyaktige. I tillegg må de ha kunnskap om nautikk, byggkunnskap og databehandling. Men arbeidet har gått strålende.

Unøyaktig database

- Personellet på Trænen har mestret dette på en utmerket måte. Mannskapet har gitt ”full gass. Det har vært en fornøyelse å oppleve den entusiasmen og iveren alle har vist, sier prosjektleder Leif Andersen til Kystverkets portal.

Kystverkets database for Forvaltning, drift og vedlikehold, FDV, inneholder vesentlige feil og mangler. I databasen er det for eksempel registrert ca 100 stenger i Nordland. Det riktige tallet er nærmere 5000. Målet er at hver navigasjonsinstallasjon skal ha en oppmålt posisjon, bygginformasjon og vurdering av tilstandsgrad. Alt dette blir nå registrert.

Alt på sjekk

- Hensikten er å få total oversikt over ALLE nautiske objekter. Først da kan Kystverket dra betydelig nytte av FDV-systemet. Prosessene fra planlegging til utføring og så avsluttet arbeidsordre vil nå kunne registreres og følges i ett system; og de vil være tilgjengelig for alle internt i Kystverket via FDV’en, forteller Andersen.

Det er samlet inn data fra ca. 5000 nautiske objekter i Nordland tidligere, I år er 1500 nye registrert. Nå gjenstår kun ca 500 objekter lengst sør i Nordland.

Aktuelt