- Sterk støy kan være svært ubehagelig og skremmende

Flyplassutvalget krever handling for å redusere høyt støynivå på Evenes. Widerøe varslet nylig at selskapet vurderer å droppe å lande på flyplassen som følge av at Norges nye kampfly lager helseskadelig høy lyd.

BRÅKER: F-35 lager helseskadelig høy lyd, ifølge Widerøe,. Flyplassutvalget vil ha konkrete tiltak for å skjerme folk fra lyden.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Widerøe har gjort egne målinger av lydnivået fra F35-flyene som viser at passasjerer og ansatte risikerer varig hørselsskade. Selve målingene er gjort ved hjelp av selskapet Avonova. Det får Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn Evenes til å reagere.

«Det er avklart at området rundt den sivile terminalen vil bli utsatt for tidvis høye støynivåer i fremtiden og vi er kjent med at Forsvarsbygg, Forsvaret og Avinor er i dialog om hvordan passasjerer, ansatte og besøkende skal ivaretas på en god måte, skriver utvalget i et brev til blant annet Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet»