Deler ut over 1 million kroner til Kvæfjord-bedrifter

Kvæfjord kommune har fått ytterligere 1.137.000 kroner som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Før året er omme skal lokale virksomheter i Kvæfjord ha blitt tildelt over en million kroner.  Foto: Knut Godø

nyheter>>

Målet med tilskuddet er å sette kommunen rask i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig utsatt i forbindelse med pandemien. Det skriver kommunen på sin nettside.

– Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som før 2020 normalt hadde høy andel besøk fra gjester i og utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien.