Selskapet fikk nei til tårnkran. Med ny løsning kan de nå etablere seg

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har bestemt at Egersund Net AS får dispensasjon til å bruke en 40 meter høy mobil tårnkran på sitt anlegg på Sandstrand.

Her er en illustrasjon av en slik mobilkran det er snakk om.  Foto: Egersund Net AS

nyheter>>

Egersund Net AS kjøpte tidligere i år bygget til Nord-Norsk Aluminium på Sandstrand. Firmaet driver med vask/desinfeksjon, reparasjon/kontroll og impregnering av nøter som brukes til oppdrett. I oppstartsfasen vil de ha en bemanning på elleve personer, og etter ett til tre år vil dette økes til omkring 15 personer.


Denne mobilkranen kan bli en løsning for etablering på Sandstrand: – Håper å imøtekomme naboene

Egersund Net vil imøtekomme lokalbefolkningen på Sandstrand med en ny type kran – dersom de etablerer seg i området.Får tilbud om kjøp fra kommunen – men må finne ny løsning for utskjelt kran

Selskapet Egersund Net AS får tilbud om å kjøpe ønskede lokaler på Sandstrand til 1,8 millioner. Det hele avhenger likevel av om de finner en ny tårnkranløsning.


Dispensasjon for to år

Etableringa på Sandstrand har blitt forsinka av manglende tillatelse til å oppføre tårnkranen som er av avgjørende betydning for drifta. Først søkte firmaet om dispensasjon til å få oppføre en kran på 54 meter, noe Tjeldsund kommune innvilget.