Skal dele ut 6,5 millioner

Næringsrådgiver Per- Åge Nygård oppfordrer alle virksomheter som kan dokumentere «Korona- tap», eller utgifter til smittevernstiltak, om å søke innen 30. november.

Næringsrådgiver: Per-Åge Nygård, oppfordrer bedrifter til å søke innen tidsfristen 30. november.  Foto: Morten Hagen

nyheter>>

I forbindelse med denne siste utdelingen av «Korona-midler» har kommunen søknadsfrist den 30. november. Søknadene skal gjennomgås og prioriteres, før de oversendes til behandling i utvalg for plan og næring, som har møte 13. desember. Hittil i år har kommunen innvilget 121 søknader.

– Dette er siste runde som vi får av statlig støtte, men også det høyeste beløpet vi har fått. I denne runden fikk kommunen tildelt nye 6,5 millioner kroner, som skal betales ut før nyttår. Totalt har kommunen mottatt over 18,5 millioner kroner til kompensasjonsordningen for lokale virksomheter som er rammet av korona, sier Nygård.