NY sterk sjømat-måned:

Disse landene er mest sultne på norsk sjømat – men ikke alle vil spise den

Oktober ble en knallsterk måned for sjømateksport. De mange merdene i Harstad-regionen var med å bidra til at lakseeventyret fortsetter.

Laks står for størstedelen av eksportverdien innen sjømat. Dette bildet er tatt i anlegget til Salmar på Frøya i Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

nyheter>>

For det er laksen som drar lasset i sjømateksporten og utgjør 66 prosent av totalen. I oktober fikk den selskap av silda.

De røde prikkene representerer akvakulturlokaliteter. GRAFIKK: Barentswatch 

Sjømatrådet har i en utdypende artikkel på egne nettsider kartlagt hva som eksporteres og hvor mye, samt utviklingen. Der kommer det fram at – målt i verdi – var Polen, Danmark, Frankrike, Nederland og USA de største markedene for norsk sjømateksport i oktober. Det er i hovedsak laks og sild som driver veksten.