Røkkes Aker Horizon med storsatsing i Narvik

Saken gjelder en storstilt industrisatsing i Narvik kommune sammen med industrikonsernet Aker.

Aker Horizons Kjell Inge Røkke. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix 

nyheter>>

Kjell Inge Røkkes Aker Horizon har meddelt Børsen at de gjør en strategisk satsing i Narvik for å etablere grønne verdikjeder og bærekraftige grønne arbeidsplasser. De har kjøpt to tomter fra Narvik kommune for 200 millioner. Det er i Framneslia og på Ballangsleira.

De kjøpte også 75 prosent av aksjene i Narvik batteri for 75 millioner.