Fikk fem millioner kroner «mot» sin vilje

En av fem kommuner i Vesterålen var «nybegynner» som vert for fiskeoppdrett i fjor, og ble belønnet med fem millioner kroner fra Havbruksfondet – mot sin vilje.

Her i sjøen utenfor Svindal på Andøya ligger det eneste oppdrettsanlegget i Andøy kommune. Det gir en utbetaling på over fem millioner kroner til kommunekassen i 2021. 

nyheter>>

Den aktuelle kommunen som har «vunnet» i Havbruksfondet denne gangen, er Andøy. De var i utgangspunktet imot at det skulle anlegges oppdrettsanlegg i sjøen utenfor Svindalen sør på Andøya.

Nå har kommunen fått 4,54 millioner kroner for klarering av ny oppdrettslokalitet tilhørende Øyfisk AS i nabokommunen Øksnes. I tillegg har kommunen fått over 578.000 kroner i ordinær utbetaling for det samme anlegget. Anlegget ble tvunget igjennom av Nordland fylkeskommune etter at Andøy kommune vedtok at de ikke ville ha oppdrettsanlegg i kommunen.