Kan ikke gi detaljer om Andøy-fond på 250 millioner

Den nye regjeringen vil opprette et fond på 250 millioner kroner for Andøy. Men regjeringen kan foreløpig si svært lite om hvordan fondet skal brukes.

ANDØYFOND: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum vil opprette et fond på 250 millioner for Andøy. Men detaljene rundt fondet er høyst uklare.  Foto: Torstein Bøe / NTB

nyheter>>

Etter at Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt, vedtok Stortinget å bevilge omstillingsmidler til Andøy. Totalt er det meningen at Andøy skal få 95 millioner kroner i omstillingsmidler, og regjeringen Solberg foreslår utbetaling av 10 millioner av denne summen i 2022.

Det er imidlertid knyttet klare begrensninger til bruken av disse omstillingsmidlene. De kan kun i liten grad brukes til investeringer, men skal i hovedsak brukes til å støtte opp i en tidlig fase av ulike prosjekter.