Tjeldsund ber om innspill fra barnefamilier: – Hva kan vi gjøre så dere trives her?

I sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2021-2033, inviterer Tjeldsund kommune barnefamilier til å dele sine meninger om hva som skal til for å trives.

Illustrasjonsfoto.   Foto: Frank May / NTB

nyheter>>

Tjeldsund kommune ønsker innbyggermedvirkning i tilknytning til kommuneplanens samfunnsdel.

– Samfunnsdelen skal si noe om hvordan vi ønsker at samfunnet skal utvikles videre, derfor er medvirkning fra kommunens innbyggere og de som kjenner Tjeldsund best et viktig bidrag i utformingen av innholdet i denne planen, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Kvelden torsdag 21. oktober arrangeres et teams-møte der barnefamilier i kommunen spesifikt inviteres til å delta.

– Her ønsker vi innspill/tilbakemeldinger fra deg på hva som gjør at barnefamilier skal trives i vår kommune, og hva som kan gjøres videre, skriver kommunen.