Brannsjefen trenger flere folk: – Vi driver på kanten av lovverket

– Vi må få ned bruken av overtid som vi har hatt i lengere tid, sier brannsjef Ove Frantzen.

Trenger flere folk: Brannvesenet i Harstad har blitt drevet med en minimumsbemanning flere år. Nå ansette de tre brannkonstabler. Brannsjef Ove Frantzen og varabrannsjef/ leder utrykning Bjørn Samuelsen.  Foto: Morten Hagen

nyheter>>

Brann- og redningstjenesten i Harstad har nå lyst ut tre ledige stillinger som brannkonstabel ved brannstasjonen. Dette etter at saken ble lagt fram for kommunaldirektøren som sa ja til at de kunne øke staben.

– Vi har drevet i gråsonen i flere år, og nå gjør vi noe med det. Dette er sak som haster for oss, sier Frantzen.