Ordføreren i Andøy forbannet: Får 250 millioner og havn for Andøya flystasjon

Andøy får et fond på 250 millioner kroner, men mister Andøya flystasjon. Det er klart etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger frem regjeringsplattformen.

FORBANNET;Knut Nordmo, er ordfører i Andøy kommune (Sp). Han er forbannet etter at partiet hans har byttet bort Andøya flystasjon med 250 millioner kroner i et fond for kommunen. FOTO: JØRN AUNE 

nyheter>>

Vol.no: Dette står i plattformen under punktet for forsvar:

«Opprette eit fond for Andøy kommune på 250 millionar kroner. Dette skal ikkje føre til avkorting av andre tilskot til Andøy kommune eller hindre kommunen frå å få andre midlar til næringsverksemd. Regjeringa vil òg bidra til fleire arbeidsplassar og meir aktivitet i Andøy kommune, blant anna gjennom å styrkje romindustrien, leggje til rette for auka aktivitet i reiselivsnæringa og gjennomføre utbygging av Andenes hamn.»