Følg direkte: Tar opp kontroversiell sak i politisk utvalg

Blant temaene som skal diskuteres i utvalg for helse og omsorg er arbeidet med helsetjenestene som et resultat av Stangnes-saken.
nyheter>>

Pårørende Grete Brandsdal er til stede for å overvære debatten. Ap-politiker Kjetil bjørkelund til venstre.  Foto: Turid Ingebrigtsen

Stangnes sykehjem anklaget for ulovlig bruk av tvang:

– Fant pappa bundet til stol

Stangnes sykehjem er klaget til statsforvalteren med påstand om ulovlig bruk av tvang mot Jan R. Brandsdal (77).Eldrerådet om Stangnes: – Det har skjedd kjempeforbedringer

Kommunalsjef Torill Skår og hennes stab fikk ros for jobben som er gjort etter at Stangnes-saken eksploderte i august.Pasientombudet: Har fått flere alvorlige henvendelser

Pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan i Troms er fornøyd med at kommunen nå har tatt grep.


Utvalg for helse og omsorg 13. oktober 2021

Saksliste

Dagsaktuelt og spørsmål

Saker
33 | 2.tertialrapport budsjett 2021
34 | Kommunestyrets vedtak sak 21/62- utredning av behovet for resurser til brannforebygging ovenfor risikogrupper
35 | Strategiplan barnefattigdom 2022-2025
36 | Status og tiltak for bedre tjenester i helse- og omsorgssektoren
37 | Fontenehus - evaluering og videreføring av drifts tilskudd
38 | Orientering om prosjektet Samhold og tilhørighet
39 | Orientering om rapport vedrørende tematikken ungdom og rus i Harstad 2020-2021
40 | Vertskommunesamarbeid mellom NAV og kommunene Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund
41 | Olavsgården 1 etg