Tromsø over landsgjennomsnittet med jenter som yrkessjåfør-lærlinger: – Egentlig et jenteyrke

Blant jentene som tar fagprøve som yrkessjåfør i Tromsø, får nesten halvparten beste karakter.

Trond Helge Henriksen er styreleder i Samarbeidsforum for Opplæringsvirksomheter innen Transport- og Logistikkfag i Norge (SOTIN).  Foto: Privat

nyheter>>

Trond Helge Henriksen, styreleder i SOTIN opplever som Tom Are Salberg gjør i Harstad, en økende interesse blant jenter for å bli yrkessjåfør også i Tromsø.

Men jentene går ikke nødvendigvis videregående-veien, forteller Henriksen.