Styrer mot et solid overskudd

Kvæfjord kommune ligger an til et overskudd på driften på rundt 10 millioner kroner i inneværende år.

OVERSKUDD Kommunedirektør Merete Hessen og ordfører Torbjørn Larsen (t.v.) kan se lyst på tallene fra driften av kommunen i årets første åtte måneder.  Foto: Arkiv - Tone Anita Karlsen

nyheter>>

Det kommer fram i rapporten fra andre tertial, som behandles i kommunestyremøtet førstkommende torsdag. Mindreforbruket i årets første måneder er på 3,3 millioner. Medregnet frie inntekter fra rammetilskudd og skatter, er resultatet positivt med over 6,8 millioner kroner per 31. august. En trendfremskriving indikerer overskudd på årets løpende drift på 10 millioner, pluss minus, skriver administrasjonen i sakspapirene.

– Svært gledelig utvikling. Vi er klar over at Kvæfjord ikke kan fortsette med å saldere budsjett ved hjelp av fondspenger i det uendelige, og da er det spesielt viktig at vi makter å drifte nøkternt og med overskudd i det daglige, sier ordfører Torbjørn Larsen (Ap).