Samler 200 ungdommer for å snakke om psykisk helse

Ungdomskonferansen i Skånlandhallen er et tilbud til de nærmere 200 ungdomsskoleelevene i Evenes og Tjeldsund. I år er psykisk helse tema.

KOMITEEN BAK UNGDOMSKONFERANSEN: Bak fra venstre: Helsesykepleier i Tjeldsund, Lena Torbergsen, enhetsleder i forebyggende enhet, Trude Hagland, kulturskolerektor i Evenes og Tjeldsund, Evald Joakimsen, miljøterapeut med ansvar for psykisk helse og rus i Evenes, June Vesterheim, og prosjektleder i Tjeldsund, Marja Partapuoli. Foran fra venstre: Fagansvarlig for barnevern i Tjeldsund, Anne Grethe Solbu, ergoterapeut i Evenes, Ingjerd Eriksen Valbekmo, barne- og ungdomskoordinator i Tjeldsund, Linn-Eva Sæter, og kultur- og folkehelsekoordinator i Tjeldsund, Silje Elvenes Liseth. Ikke til stede da bildet ble tatt: Helsesykepleier i Evenes, Ann-Kristin Skånhaug, helsesykepleier i Tjeldsund, Susanne Darre, og pedagogisk konsulent i Evenes, Birgitte Rørvik Bruun.  Foto: Privat

nyheter>>

Onsdag 13. oktober holdes den fjerde felles Ungdomskonferansen i regi av Evenes og Tjeldsund kommuner i Skånlandhallen. Tidligere år har konferansen hatt temaer som nettvett, kroppspress og rus, mens i år er det psykisk helse og livsmestring som står på agendaen.

I samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse i Tjeldsund, har komiteen hentet forfatter, stand-up-komiker og finnmarking Magnus Jackson Krogh, og showet hans «En kveld med Magnus».