Så mye økes avgifter for alkohol, tobakk og flyreiser

Her er noen av hovedtrekkene i regjeringens avgiftsforslag til statsbudsjett for 2022.

Salg av snus og tobakk har skutt i været i Norge i koronaperioden, spesielt i grensenære og befolkningstette områder. Nå foreslår regjeringen å øke avgiften med fem kroner per 100 gram. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

nyheter>>

Tabellen under er hentet fra regjeringens forslag og framstilt her i en noe redigert utgave.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

2021

2022

Endring %

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats1

12

12

-

Avgift på alkohol
Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

8,11

8,22

1,4

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

4,76

4,82

1,3

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter
0,0–0,7 vol.pst.

-

-

-

0,7–2,7 vol.pst.

3,27

3,31

1,2

2,7–3,7 vol.pst.

12,28

12,44

1,3

3,7–4,7 vol.pst.

21,27

21,55

1,3

Gjæret alkoholholdig drikk fra 3,7 til og med 4,7 vol.pst. produsert ved små bryggerier.

varierer

varierer

-

Avgift på tobakksvarer
Sigarer, kr/100 gram

277

295

6,5

Sigaretter, kr/100 stk.

277

295

6,5

Røyketobakk, kr/100 gram

277

295

6,5

Snus, kr/100 gram

85

90

5,9

Skrå, kr/100 gram

113

120

6,2

Sigarettpapir, kr/100 stk.

4,24

4,51

6,4

E-væske med nikotin, kr/100 ml

450

479

6,4

Tobakk til oppvarming, kr/100 gram

-

295

ny

Andre nikotinvarer, kr/100 gram

42,50

45,21

6,4

Engangsavgift på kjøretøy
Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2
Egenvekt, kr/kg
første 500 kg

0

0

-

neste 700 kg

26,81

27,15

1,3

neste 200 kg

66,81

67,68

1,3

neste 100 kg

208,78

211,49

1,3

resten

242,81

245,97

1,3

Snøscootere. Avgiftsgruppe g
Egenvekt, kr/kg
første 100 kg

15,00

15,19

1,3

neste 100 kg

29,99

30,38

1,3

resten

59,97

60,75

1,3

Motoreffekt, kr/kW
første 20 kW

24,08

24,40

1,3

neste 20 kW

48,19

48,82

1,3

resten

96,35

97,60

1,3

Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn6
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

8,40

8,25

-1,8

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

9,80

9,67

-1,3

Elbiler

5,85

8,25

41,0

Motorsykler

5,85

5,93

1,4

Traktorer, mopeder mv.

1,36

1,38

1,5

Veibruksavgift på drivstoff
Bensin, kr/liter7

5,01

5,08

1,4

Mineralolje, kr/liter8

3,58

3,65

2,0

Bioetanol, kr/liter

2,45

2,48

1,2

Biodiesel, kr/liter

3,66

3,65

-0,3

Naturgass, kr/Sm3

1,82

2,76

51,6

LPG, kr/kg

4,27

5,05

18,3

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh
Alminnelig sats

16,69

15,41

-7,7

Redusert sats

0,546

0,546

-

CO 2 -avgift på mineralske produkter
Bensin, kr/liter

1,37

1,78

29,9


1,58

2,05

29,8

innenriks kvotepliktig luftfart

1,51

1,61

6,6

innenriks luftfart

1,51

1,96

29,8

generell sats

1,17

1,52

29,9

Avgift på forbrenning av avfall, kr/tonn CO2

-

192

ny

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

591

766

29,6

CO 2 -avgift i petroleumsvirksomheten
mineralolje, kr/liter

1,27

1,48

16,5

naturgass, kr/Sm3

1,27

1,48

16,5

naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3

8,76

10,66

21,7

Svovelavgift, øre/liter

14,02

14,20

1,3

Avgift på utslipp av NO X, kr/kg

23,48

23,79

1,3

Avgift på produksjon av fisk, kr/kg

0,40

0,405

1,3

Avgift på landbasert vindkraft, øre/kWh10

-

1,00

ny

Avgift på sukker, kr/kg

8,49

8,60

1,3

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.
Grunnavgift, engangsemballasje

1,27

1,29

1,6

Miljøavgift
glass og metall

6,20

6,28

1,3

plast

3,75

3,80

1,3

kartong og papp

1,53

1,55

1,3

Flypassasjeravgift, kr/passasjer13
Lav sats

-

80

ny

Høy sats

-

214

ny