Nytt renseanlegg til 107 millioner: Formannskapet på befaring

Tirsdag var det omvisning på det nye renseanlegget på Stangnesbasen for formannskapet. Det startet med god og utfyllende informasjon fra avdelingsleder vann og avløp Elin Nikolaisen.

Informasjon: Her får kommunestyret informasjon fra driftsoperatør Nils Olav Malmo.  Foto: Morten Hagen

nyheter>>

Da Harstad kommune måtte tilfredsstille nye krav til kommende utslippstillatelse, ble det bestemt å etablere et nytt avløpsrenseanlegg på Stangnesterminalen.

Det nye anlegget erstatter tre mindre avløpsrenseanlegg som ikke vil oppnå kommende krav til rensegrad. Området de var plassert på egnet seg ikke til større utbygginger. Det er også tilrettelagt for å handtere avløpsvannet fra hele Stangnesterminalen, som i dag ivaretas i septiktanker. De tidligere anleggene var i Medkila, Nedre Holtet og Ruggevik.