Færre turister gikk seg bort i fjellet, færre flytimer for ambulansehelikopteret

Helikopteret i Harstad har hatt en nedgang i antall flytimer de siste årene, men det kan se ut til at basen får en liten økning igjen i år.

OPPDRAG Pilot Andreas Hjort stortrives bak spakene.  Foto: Morten Hagen

nyheter>>

På ambulansehelikopterets base sitter pilot Andreas Hjert, redningsmann Eirik Johannessen og lege Thomas Lafrenz og drikker kaffe på basens oppholdsrom. De bytter vaktlag hver mandag og understreker at fasilitetene på basen er bra, og at de trives meget godt i Harstad.

Basen i Harstad var ikke alene om å oppleve nedgang de siste årene. Luftambulansetjenesten så en umiddelbar nedgang i aktiviteten da koronapandemien stengte ned Norge 12. mars 2020. Nedgangen fra 2019–2020 endte på 11,1 prosent.