55 førsteårslærlinger møttes på samling:

– Litt av poenget som lærling er å lære av feilene man gjør

55 læringer fra alle slags fag var påmeldt dagens samling. Vi har møtt fire av dem; Erlend Karlsen (19), Poy Narkchuen (24), Jørgen Myhr Pedersen (18), og Johannes Simonsen (19).

På lærlingesamling: (F.v) Erlend Karlsen (19), Poy Narkchuen (24), Johannes Simonsen (19) og Jørgen Myhr Pedersen (18).  Foto: Marie Øvrum

nyheter>>

– Endelig kan vi samles på denne måten igjen, sa Ann-Elisabeth Bendiksen, rådgiver fra YVIA Opplæringskontor midtveis i deres Lærlingesamling for førsteårslærlinger på hotell Arcticus.

Særlig fornøyd var hun med Dagrun Weines fra Frisklivssentralen sitt foredrag i morgentimene. Det handlet om Tankevirus.