Her blir de enige: Harstad-eid selskap la 600 mill. på bordet, men får ikke kjøpe seg opp i Vesterålen

Kommunestyret i Sortland har besluttet å beholde aksjene i Vesterålskraft, og åpner samtidig for å kunne kjøpe seg opp i selskapet. Tre beilere som ville kjøpe kraftselskapet ble avvist, derav Nordkraft som er deleid av Hålogaland Kraft.
nyheter>>

Hålogaland Kraft eier vel 39 prosent av Nordkraft sammen med Narvik kommune og Jämtkraft. De hadde lagt 600 millioner kroner på bordet for å sikre seg kraftaksjene til kommunene i Vesterålen.

Kommunestyret i Sortland brukte fredag over fem timer på å diskutere saken som onsdag ikke gikk i favør av ordfører Karl-Erling Nordlund fra Senterpartiet.