Storkontroll på byggeplasser i Harstad

Det pågår for tiden kontroll av byggeplasser i Harstad-regionen. I 10-tiden onsdag formiddag var det Kaarbørbøkvarteret, hvor Consto bygger nytt hotell for Quality kjeden, som ble kontrollert.

Kontroll: Politiet deltar på en tverretatlig kontroll, sammen med personell fra Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Politiet deltar på en tverretatlig kontroll, sammen med personell fra Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet, hvor de ulike etatene ser på regelverk knyttet til sine ansvarsområder.

– Disse kontrollene gjennomfører vi på jevnlig basis og kontrollene kan være både i forebyggingsøyemed, som rene rutinekontroller eller etter konkrete tips, sier politibetjent Jørgen Erdahl.