Harstadværinger hørt av myndighetene – kommunen må legge til rette for at personer med utviklingshemming skal bestemme mer over sitt eget liv

Helsedirektoratet lyttet til fokusgruppen fra Harstad som har gitt innspill til hvordan kommunene kan gi bedre tjenester til utviklingshemmede.

FOKUSGRUPPE: Alexander Isaksen (fra venstre), Bent Kristensen, Hanne-Therese Berg Vangen og Karen Slagstad har utgjort fokusgruppen fra Harstad som har levert innspill til ny veileder på vegne av Nord-Norge.   Foto: Thor Anders Angelsen

nyheter>>

Harstads fokusgruppe besto av Alexander Isaksen, Bent Kristensen, Hanne-Therese Berg Vangen og Karen Slagstad. For vel ett år siden avsluttet de arbeidet med å utforme en høringsuttalelse til Helsedirektoratets arbeid med å lage nye instrukser og anbefalinger til kommuner.

De nye retningslinjene har fått navnet «Veileder – Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming».