Laveste valgdeltakelse på 20 år

Valgoppslutningen i Harstad ble ved dette valget 2,3 prosent lavere enn i 2017, da den var på 73,1.

Klokken 21 må alle valglokaler i Norge være stengt. Da starter et intensivt arbeid med å telle alle valgdags-stemmene. Utover natten vil valgresultatene bli stadig mer presise. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB  Foto: Terje Pedersen

nyheter>>

Valgdeltakelsen for Troms som helhet er foreløpig ikke klar.

I 2017 var valgdeltakelsen i Troms på 74 prosent. Harstad følger i stor grad snittet fra fylket ved tidligere valg.