Dette vil harstadværingen Kriss gjøre om hun kommer inn på tinget

Harstad Tidende har spurt førstekandidater i de fleste partiene om hvordan de vil representere Nord-Norge dersom de kommer inn på tinget etter valget mandag. Spørsmålene er utformet av sjefredaktør Kjell Rune Henriksen og Ole-Johnny Korsgaard, leder av Harstadregionens Næringsforening.

MDGs nestleder og førstekandidat i Troms, Kriss Rokkan Iversen.  Foto: Marius Fiskum

nyheter>>

Kriss Rokkan Iversen (MDG) går en neglebitende valgdag i møte. Partiet ligger rundt sperregrensen nasjonalt. Dersom de kommer over 3,9 prosent vil de få såkalte utjevningsmandater. Troms har ett slikt mandag i tillegg til fem sikre stortingsplasser. På de siste målingene kjemper Kriss Rokkan Iversen mot Rødts Hanne Stensvåg om dette ene utjevningsmandatet.

– Kan du nevne noen konkrete eksempler på hvordan du har bidratt til å kjempe Nord-Norges sak i rikspolitikken?

– Nå er jeg relativt fersk som politiker, og har ikke vært på tinget og kjempet for Nord-Norge på den måten. Kanskje det mest konkrete etter at jeg ble nestleder i MDG er at jeg var en av de sterkeste stemmene for å få vedtatt punktet som heter «Å bygge Nord-Norgebanen» i partiets Nord-Norgeresulusjon.

– Hvorfor er du den beste til å representere Troms – men også Nord-Norge – de kommende fire årene?

– Jeg Tror at jeg har med meg en del erfaring og synsvinkler som jeg tror er viktig i den brytningstiden vi står i. Jeg kan være med å utfordre og å utvikle tankesettet i regionen og på Stortinget. Jeg er selv fra Lofoten og har bodd store deler av livet i Nord-Norge, sier Iversen, som gikk fra stillingen som viserektor ved UiT for å bli politiker på heltid.

– Jeg har vært med å gründe et selskap som i dag har over 20 ansatte. Så nei, jeg er ikke en broiler. Blir man ikke anklaget for det, blir man anklaget for ikke å ha vært i privat næringsliv. Jeg har vært i både offentlig sektor og i privat næringsliv og kjenner hvor skoen trykker, sier Iversen, som har en doktorgrad i marine økosystemer.

– På en skala fra 1–10. Hvor gode er vi på næringsutvikling i Nord-Norge?

– 6,5.

– Hva blir ditt viktigste bidrag for å styrke næringslivsutviklingen i den nordlige landsdelen, og hva vil du konkret gjøre dersom du kommer inn på Stortinget for en tredje periode?

– Jeg tenker da på tre ting. Det ene er å styrke lokale fagmiljøer, inkubatorer og næringsklynger som tar utgangspunkt i lokale behov og muligheter. Det andre er bredbåndsutbygging, slik at det går an å jobbe og ta utdanning seg uansett hvor du bor.

– Det tredje er Nord-Norgebanen – fordi jeg mener det er viktig for å ha miljøvennlig transport for sjømat og reiseliv, der klimaavtrykk vil bli en viktig faktor for markedsposisjonen i fremtiden.

– Nord-Norge skriker etter arbeidsplasser, og en NHO-rapport konkluderer med at vi må skape 30.000 nye og lønnsomme arbeidsplasser for å opprettholde velferden i landsdelen. Hvordan løser vi dette?

– Kan jeg utfordre premisset i dette spørsmålet?

– Ja.

– Vi er inne på en "catch 22", for vi må ha jobber, men også ha attraktive steder der folk vil bo. Hovedutfordringen for Nord-Norge er at vi er for få folk med en stor del eldre befolkning. Vi må ha et mer mangfoldig arbeidsliv. Mange unge tar høyere utdanning og er opptatt av bærekraftig utvikling.

– Hva mener du med det?

– At vi må ta utgangspunkt i fornybare naturressurser. Det finnes store uutnyttede muligheter og jobber knyttet til det vi høster fra havet, for eksempel ved å hente ut mer av fisken som allerede landes. I den forbindelse må mer fisk landes og videreforedles i Nord-Norge. Her må vi rigge oss slik at vi kan ta imot de mulighetene som kommer, og slik at de blir til faktiske jobber. Staten må tilrettelegge for at nye muligheter er velkomne og får mulighet til å gro.

– I dag har Nord-Norge tre prosent av arbeidsplassene, mot 60 prosent av aktiviteten i petroleumsnæringen. Hvor stor andel av de statlige arbeidsplassene innen olje/gass får vi i Nord-Norge med deg på tinget?

– Jeg er veldig glad for, i en tid med stor omstilling, at Nord-Norge ikke er mer oljeavhengig enn hva vi er. Det kommer en utfasing av olje og gass, med overgang til fornybare næringer. Det er overhodet ikke noe mål for meg at vi skal etablere flere utrygge arbeidsplasser for fremtiden.

– Hva er sluttdato for oljeleting/boring?

– Vi har flere krav når vi kommer i forhandlingsposisjon. Et ufravikelig krav for oss er at vi ikke støtter en regjering som ikke slutter å lete etter olje og gass. Vi ønsker en planlagt utfasing fram mot 2035. Vi skal ikke skru av oljekranen i morgen, men vi skal slutte å lete nå. De neste årene foran oss skal brukes til å sikre en trygg overgang til nye, grønne næringer.

– Hva vil da bli ditt tydeligste tiltak innen bærekraft?

– Vi står i en parallell klima- og naturkrise. For meg blir det viktigste å være med å sette en kurs som gjør at vi kommer oss ut av krisene med fremtiden i behold. Vi kan ikke løse klimakrisen uten å løse naturkrisen. Jeg ønsker en naturlov som skal verne natur og reparasjon av natur. Med arealregnskap og budsjettmål.

– På hvilken måte vil du påse at etterslepet av vedlikeholdet på fylkesveiene blir redusert? Dette betyr jo enormt mye for transportnæringen og for sikkerheten på veiene.

– Jeg er opptatt av å ta vare på de veiene vi allerede har. I MDGs alternative transportplan har vi satt av 63 milliarder til å oppgradere fylkesveinettet, noe som er 11 milliarder mer enn regjeringen. Jeg er veldig opptatt av samferdsel, fordi det er en grønn nøkkel til å få en bærekraftig utvikling. Jeg vil absolutt jobbe for at folk skal ha trygge, gode veier der de bor. Og her i Troms og i Nord-Norge bor vi overalt. Vi flytter motorveipenger fra sør og til fylkesveier i distriktene og til Nord-Norgebanen.

Under kan du se hva andre kandidater for Troms har svart:


Ivar B. Prestbakmo (Sp)

Senterpartiets Ivar B Prestbakmo blir utspurt av Kjell Rune Henriksen og Ole-Jonny Korsgård.

Cecilie Myrseth (Ap)

Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth blir utspurt av Kjell Rune Henriksen og Ole-Jonny Korsgård.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Sosialistisk Venstrepartis Torgeir Knag Fylkesnes blir utspurt av Kjell Rune Henriksen og Ole-Jonny Korsgård.

Per-Willy Amundsen (Frp)

Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen blir utspurt av Kjell Rune Henriksen og Ole-Jonny Korsgård.

Even Aronsen (Venstre)

Venstres Even Aronsen blir utspurt av Kjell Rune Henriksen og Ole-Jonny Korsgård.

Erlend Svardal Bøe (Høyre)

Høyres Erlend Svardal Bøe blir utspurt av Kjell Rune Henriksen og Ole-Jonny Korsgård.