Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Sosialistisk Venstrepartis Torgeir Knag Fylkesnes blir utspurt av Kjell Rune Henriksen og Ole-Jonny Korsgård.

Sosialistisk Venstrepartis Torgeir Knag Fylkesnes blir utspurt av Kjell Rune Henriksen og Ole-Jonny Korsgård.

nyheter>>