Statsforvalteren forkaster naboklager - godkjenner nytt byggevarehus på Gangsås

Stasforvalteren har slått fast at reguleringsplanen for området XL-Bygg har etablert seg på er lovlig behandlet av kommunen.

NÆRINGSPARK: Slik så næringsparken ut i 2019, før byggingen startet.   Foto: Knut Godø

nyheter>>

«Reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og Statsforvalteren finner – til tross for at vedtaket er beheftet med saksbehandlingsfeil blant annet i form av mangelfull begrunnelse – at kommunen har vurdert de ulike forhold som gjør seg gjeldende i saken og utvist et saklig skjønn. Dette betyr at klagene ikke tas til følge», skriver Statsforvalteren i et brev til Harstad kommune datert 3. september.

Er under bygging

Nytt forslag til reguleringsplan for næringsparken på Gangsås ble i sin tid fremmet av det som i dag heter Kronsteingruppen AS, med hovedkontor på Sortland.