I denne kommunen jobber 27 prosent av næringslivet i maritim sektor

En ny rapport hevder at Tjeldsund er kommunen i Nord-Norge med størst andel av befolkningen ansatt i maritim sektor.

Helektrisk: Grovfjord Mek bygger blant annet batteridrevet oppdrettsbåter og autonome båter. Foto: Privat 

nyheter>>

Rapporten fra NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon hevder at maritime bedrifter og -arbeidstakere sto for en samlet skatte- og avgiftsinngang på 2,5 milliarder kroner i Nord-Norge i 2019.

Ifølge en pressemelding gikk drøyt 300 millioner kroner direkte til kommune og fylkeskommune og over 2 milliarder kroner til statskassen.