Urbane sauer beitet langs innfartsåren - fristet av lettsaltet kløvereng

Gjengroing av utmarka, næringsfattig beite og lekre, lettsaltede kløverenger på midtrabattene gjør at sauene forlater kulturbeitet og trekker inn mot urbane strøk.

BEITER: Sauene til Harald Norman i Kanebogen synes gresset langs innfartsåren til Harstad er å foretrekke.   Foto: Per Ove Hovland

nyheter>>

Bonde Harald Norman i Kanebogen hadde nettopp hentet en sau med tre lam fra riksvei 83 tirsdag formiddag.

– Folk lukker ikke igjen portene etter seg. Da trekker sauene ned mot veien. Det er sådd kløver i midtrabatten, samt at salt fra veien. Det er kløver og salt som frister, sier Norman.