Må betale 800.000 som straff etter at ansatt skar hull i notpose og slapp ut død laks

I mai 2020 kuttet en ansatt i Mowi ASA hull i en notpose og slapp ut død fisk ut i havet ved Dyrøya, nordøst for Vågsfjorden. Nå må selskapet betale foretaksstraff.

ILA-SMITTE: Mowis anelgg i Storvika i Solbergfjorden, nordøst for Vågsfjorden var rammet av ILA-smitte da merdene skulle tømmes i fjor. KART: BarentsWatch 

nyheter>>

Mowi ASA, tidligere Marine Harvest, er verdens største sjømatprodusent og kontrollert av den tidligere norske rederen John Fredriksen, som i 2006 byttet til kypriotisk statsborgerskap.

I juli 2020 ble Mowi anmeldt av både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet for brudd på matloven og akvakulturloven. Politimesteren i Troms har utstedt et forelegg på 800.000 kroner som Mowi har vedtatt.