Politikere på rundtur i Evenes: – Vi må være godt vertskap for utviklingen som skjer i regionen

Vekst i folketall og sysselsetting i årene framover for Evenes og kommunene rundt, var ett av de sentrale temaer da en rekke politikere fra regionen fikk en eksklusiv omvisning på kampflybasen og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

OMVISNING PÅ KAMPFLYBASEN: Fra venstre: Svein Nilsen, varaordfører i Evenes, Tor Arne Morskogen, rådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune, Harald Magne Furu, sjef for Ramsund orlogsstasjon, Einar Aune, næringsrådgiver i Tjeldsund, Stein Ovesen, fylkesdirektør, Helene Berg Nilsen, ordfører i Tjeldsund, Bjørn Akselsen, næringssjef i Harstad, Terje Bartholsen, ordfører i Evenes, Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder, Kari-Anne Opsal, ordfører i Harstad, Bjørn Tore Sørensen, rådmann i Evenes, Kristian Holand, stabssjef 133 luftving og Bjørn Tore Bjørsvik, prosjektleder næringsutvikling i Evenes.   Foto: Håkon Wikan

nyheter>>

Forsvarets etableringer og næringslivets satsninger i Evenes var på dagsordenen da fylkesrådsleder ved Troms og Finnmark og en rekke politikere fra Harstad, Tjeldsund og Evenes var samlet mandag.

– Vi må få samordna innsatsen i regionen slik at vi best mulig sammen gir et godt tilbud til både ansatte ved Forsvaret og andre som kommer hit som følge av de nye arbeidsplassene. Vi må være et godt vertskap for utviklingen som skjer i regionen, sier ordfører i Evenes, Terje Bartholsen.