Harstadfirma bygger for grønn fremtid

Solvarme i kombinasjon med andre varmekilder, driver Evenes kommues grønne skifte.

30 solfangere ferdig montert, Asle Storelv og Stian Rostadmo.  Foto: Morten Hagen

nyheter>>

Et solfangersystem kan med svært enkle grep knyttes til ethvert bygg som har, eller skal ha, et vannbasert oppvarmingssystem. Det spiller ingen rolle hva som er oppvarmingskilden fra før av. Et solfangeranlegg består grovt sett av solfangere, rørføring, varmelager og styringssystem med pumpe. Systemet leverer fra 300–500 kW per time varme per kvadrat solfangerareal.

- På nye Liland skole skulle avkast fra ventilasjonsanlegg benyttes til lading av energibrønnene ved å veksle luft til vann. Det ble tidlig klart at løsningen var dårlig beskrevet, fordi ventilasjon var behovsstyrt og skolebygget tilsier lav eller ingen aktivitet på sommerstid når potensialet for lading av energibrønner er høyest. Vi foreslo da solfangere som alternativ, og kom opp med et konkret forslag. Ofte strander slike prosjekt fordi sluttkunden rett og slett ikke forstår hva det er de får. Kanskje er bransjen for teknisk og dermed dårlig å forklare, sier daglig leder Stian Rostadmo i Haalogaland VVS.