30-årsjubileum for Harstad-avdelingen

Elektrofirmaet Haneseth kan se tilbake på tretti spennende elektriske år i Harstad, og satser videre i Nord-Norge.

30 års jubileum skal vi være stolte av, sier daglig leder Svein-Arne Ludvigsen.  Foto: Morten Hagen

nyheter>>

Det hele startet i 1991 under navnet PG Elektro, det var Per Gårseth som var gründeren bak selskapet. Da firmaet ble startet, var de fem ansatte. I 1996 ble firmaet kjøpt opp av lokale eiere, Gårseth hadde en klausul i oppkjøpsavtalen om å få kjøpe selskapet tilbake. I slutten av 2004 ble selskapet kjøpt tilbake av Gårseth, og byttet navn i 2008 til Haneseth Harstad AS.

Daglig leder Svein-Arne Ludvigsen begynte i selskapet i februar 2005, og sier selskapet har hatt en jevn fin vekst alle disse årene.