Avvikler etter over 30 års drift

Det siste gartneriet i Kvæfjord har lagt ned, Kvæfjord gartneri og hagesenter avviklet sin drift 30. juni i år.

Kvæfjord ganteri og hagesenter, Sofie Steinnes og Geir Jensen  Foto: Morten Hagen

nyheter>>

Det var Trastad gård som startet dette gartneri i sin tid, Geir Jensen begynte sitt arbeide der i 1978 og var senere avdelings leder for anlegget. I 1999 overtok Geir Jensen (72) og kona Sofie Stennes (69) gartneriet og har drevet dette i over 30. år. Ekteparet som har drevet Kvæfjord gartneri og hagesenter er begge utdannet gartnere, som nå har nådd pensjonsalderen for noen år siden.

– Greit og pensjonere seg etter en lang yrkeskarriere, sier Geir Jensen.  Foto: Morten Hagen

– Etter over å ha vært yrkesaktivaktiv i nesten 57 år må det være lov å pensjonere seg, vi har jobbet begge to siden vi var 16 år, sier Jensen.