Studentsamskipnaden i Harstad har fulle hus

Norges arktiske studentskipnad har 132 hybler og leiligheter til utleie. Det er på langt nær nok, sier campussjef i Harstad Grethe Stave.

Studentboliger Tordenskjoldsgate  Foto: Morten Hagen

nyheter>>

I disse dager er det tildeling av studentplasser og mange har behov for å leie hybel eller leilighet I Harstad. Studentsamskipnaden i Harstad har 132 hybler og leiligheter tilgjengelig fordelt på 600 fulltidsstudenter, men alt er utleid per i dag. Det er likevel et lite håp om du setter deg på venteliste hos studentsamskipnaden.

– Studentplassene ble tildelt 20. juli og dem som har fått tildelt bolig har fire dager på seg til å takke ja. Om noen takker nei eller ikke svarer, går boligen til den neste på listen. Det kan være flere årsaker til at studenter takker nei. Enten at de ikke har kommet inn, eller kommet inn et annet sted, sier Stave.