Kommunen om smittesituasjonen: Setter ikke inn nye tiltak

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen, ordfører Kari-Anne Opsal og kommuneoverlege Jonas Holte informerer om koronasituasjonen i Harstad fra rådhuset.

Hugo Thode Hansen, Kari-Anne Opsal og Jonas Holte.  Foto: Frank Roger Roksøy

nyheter>>

– Smittetallene har økt. Vi fikk nye smittetilfeller i går, og har nå flere pågående smitteutbrudd. Derfor følte vi et behov gi mer info, åpner Opsal pressebrifen.


12 nye smittetilfeller mandag - totalt 31 smittede siden 10. juli

Det ble tatt 414 covid-19-tester ved Luftveisklinikken i Harstad i helgen. Hittil er 12 tester positive. Enda venter kommunen på svar fra 50 av disse testene.


Men beskjeden fra kommunen er at det ikke settes inn nye lokale tiltak, til tross for den økte smitten. Dette skyldes i hovedsak at eldre, og andre folk i risikogrupper, i stor grad er vaksinert.

– Det er gjort en risiko og tiltaksvurdering. Vi ligger på en 14-dagersforekomst på 129 smittede per 100.000 innbyggere. Det betyr at ville vært rød på kartet etter EU sine definisjoner. Det er testa over 1200 personer de siste 14 dagene i Harstad. Oppsummert kommer vi til et risikonivå på 3, på en skala som går opp til 5, sier Holte.

Ingen nye tiltak

Kommunen bestemt at de ikke vil sette inn noen nye tiltak, slik situasjonen er foreløpig.

– I går fikk vi tolv nye meldte smittede. Elleve av de tolv har kjent smittevei. Det at bare én har en ukjent smittevei, gir et grunnlag for optimisme. Etter en totalvurdering er det ikke anbefalt å iverksette nye tiltak, sier Holte, og sier situasjonen er annerledes enn en typisk "massesmittehendelse" siden det stort sett er nærkontakter som nå tester positivt.


– Hadde dette kommet i fjor, ville vi reagert annerledes

Ordføreren og kommunen innkalte til pressekonferanse om koronasituasjonen, ikke for å sette inn nye tiltak, men for å forklare sine vurderinger for ikke å gjøre det.


I risikovurderingene er det tatt høyde for at man antar at noe av smitten er deltasmitte.

– Det er et mye høyere innslagspunkt for å anbefale innskjerpa lokale tiltak siden risikogruppen skal være fullvaksinert. Og folk med høy alder. Hvis smittesporingskapasiteten eller testkapasiteten hadde vært trua, kunne vurderingen vært annerledes. Men foreløpig klarer vi å teste rask nok, sier Holte.

Roser de ansatte

Hugo Thode Hansen berømmer alle som jobber på i disse dager.

– Vi har måttet kalle inn folk fra ferie. Folk har gjort en utrolig god jobb. Både med smittesporing, testing og vaksinering. Vi er i god dialog med sykehuset, og har kapasitet hvis noen blir så syk at de trenger behandling. Vi er beredt, med gode folk til å håndtere dette, sier han, og legger til:

– Hvis harstadfolk er litt forsiktige nå så skal dette gå bra.

Kommunen sier videre at situasjonen vil vurderes fortløpende.


Europa første kontinent med 50 millioner smittede

Europa er verdens første kontinent som har passert 50 millioner påviste koronatilfeller, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået Reuters.