Ruskjøring på sommeren: Utrykningspolitiet og MA - Rusfri Trafikk er uenige

MA - Rusfri Trafikk mener vi vil møte på flere ruspåvirkede i trafikken under sommersesongen. Utrykningspolitiet mener man ikke kan konkludere med dette, og at alt avhenger av mengden kontroller på veiene.

BEKYMRET FOR SOMMERTRAFIKKEN: Elisabeth Kristoffersen er generalsekretær i MA - Rusfri Trafikk, og hun er bekymret for ruskjøringen i sommertiden. FOTO: SIGMUND SAGBERG 

nyheter>>

iTromsø: Organisasjonen MA - Rusfri Trafikk jobber for at ingen skal miste livet som følge av en ruskjører, og de er bekymret for sommertrafikken.

I følge halvårsrapporten fra Utrykningspolitiet ble 167 personer anmeldt for promillekjøring i Troms første halvår av 2021, noe som er noenlunde tilsvarende tallene fra i fjor.