Kalking av Trondeneskirka har begynt for fullt

For to år siden ble forsiden til steinkirka kalket, nå er det de tre resterende sidene av kirka som står for tur.

Jobber Martin Banas jr. er i full gang med å skrape vekk det gamle kalklaget.   Foto: Maiken Helene Bergsmo

nyheter>>

Trondenes kirke står utsatt for både vær og vind, og trenger nå litt oppussing. De som har påtatt seg arbeidet er far og sønn, Martin Banas og Martin Banas jr. Duoen jobber for firmaet Bakken og Magnussen AS, og har alle mulige slags restaureringsoppdrag. De kom til byen mandags ettermiddag og håper på å være ferdige til midten av august.


Stavkirken på Trondenes begynner å ta form

For snart tre uker siden startet man arbeidet med å sette opp kirka. – Vi regner med at taket er på plass nå før ferie, sier Frode Hansen.


Snart ferdig Kalk- og vannblanding som snart er klar til å brukes.   Foto: Maiken Helene Bergsmo

Kalking

Nå skal altså tre av Trondenes kirke sine sider kalkes. Dette er en teknikk som ble hyppig brukt allerede under middelalderen, og i dag brukes teknikken blant annet for å gi den samme originaliteten og autentiske følelsen på bygg som skal restaureres.