Flyttet inn i nye og større lokaler - måtte finne noe større for å stagge etterspørselen

Det gikk ikke lange tiden før Supreme Bilfoliering og Steffen Markussen vokste ut av lokalene på Seljestad.

Steffen Markussen i Sumpreme Bilfoliering trengte større plass. 

nyheter>>

Supreme Bilfoliering er flyttet til Harstadbotn og inn i Hokland Marinas gamle butikklokaler. Større plass, flere biler inn under samme tak og bedre effektivitet var det Markussen var ute etter.

– De gamle lokalene var en fin plass å starte på, men en av utfordringene ble etter hvert at det var bare plass til én bil inne i garasjen. Men når etterspørselen ble så stor, måtte jeg se meg om etter noe nytt og større, sier Markussen.