Har du 10.000 kroner eller mer? Da kan du bli medeier i lokalbanken

– Terskelen for å kjøpe skal være lav og vi har definert minsteinngangen til 10.000 kroner.

Her banksjef ved Sparebank 68 ° Nord i Harstad, Frank Kulseng (t.v.), styreleder i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank, Stein Nilsen, og banksjef finans Tore Karlsen.   Foto: Håkon Wikan

nyheter>>

Bankens tre sparebankstiftelser i Harstad, Lofoten og Ofoten har besluttet å gjennomføre et nedsalg av egenkapitalbevis i Sparebank 68 ° Nord.

Lokalbanksjef ved Harstad-kontoret, Frank Kulseng, sier nedsalget blir gjennomført i to faser og vil anslagsvis være i størrelsesorden kroner 80–150 millioner.