Nå tar de grep: – Vi er i fare for å gå glipp av ungdom i regionen

Kommunene i Hålogalandsrådet tar nå et felles løft for ungdom i regionen. Målet er å gi de unge i regionen reell påvirkningskraft, slik at regionen kan tilby tjenester, arbeid og bostedskvaliteter som gjør det attraktivt å bli – eller å flytte hjem.

SATSER PÅ UNGE: Rune Edvardsen (t.v.), ordfører i Narvik og leder av Hålogalandsrådet, Linn Katariina Henriksen, kommunestyremedlem i Ibestad, Hege B. Myrseth Rollmoen, ordfører i Lavangen, Anita Karlsen, ordfører i Gratangen, Terje Bartholsen, ordfører i Evenes, Kari Anne Opsal, ordfører i Harstad, Hugo Thode Hansen, kommunedirektør i Harstad, Hildegunn Thode Dalsnes, rådmann i Ibestad, Sigbjørn Astrup, Hålogalandsrådet og Lars Skjønnås, rådmann i Narvik.  Foto: Håkon Wikan

nyheter>>

For å bidra til målene har Hålogalandsrådet, som er representert ved Gratangen, Ibestad, Lavangen, Harstad, Narvik, Tjeldsund, Evenes og Kvæfjord kommuner, tre tiltak som skal gi ungdom reell innflytelse samt en god opplevelse av – og stolthet for – regionen:

  • Guttas campus – konkret oppfølging av inntil 25 elever for å unngå skolefrafall
  • Skaperkraft – egen ungdomskonferanse for unge gründere
  • Regionalt ungdomsråd med egen ungdomskoordinator

Betydning

Ett av ønskene med Hålogalandsrådets ung-strategi er å sikre flest mulig av ungdommene får en god start på veien mot voksenlivet og videre utdanning.