Her blir det gravearbeid i høst

I høst starter arbeidet med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger, med tilhørende kummer og sluker, i et større område i- og like sørvest for Harstad sentrum.

Fra høsten skal det graves flere steder i sentrum, deriblant hele Harstadgårdsbakken.  Foto: Knut Godø

nyheter>>

Det skriver Harstad kommune på sin hjemmeside.

Arbeidet er en fortsettelse på arbeidet som har foregått i fjor med kryssing av Storgata og med ny vann- og avløpstrasé gjennom Generalhagen.

Kommunen skriver at hovedformålet med fornyingen er å separere spillvann og overvann, og samtidig fornye gamle vannledninger.

Berører flere gater

Videre fornyelse vi ha oppstart i Verftsgata ved Rådhuset, i deler av Asbjørn Selsbanes gate, deler av Erikstads gate og videre opp hele Harstadgårdsveien. Her krysses St Olavs gate og graveprosjektet fortsetter i Eriks gate helt fram til Eineberggata.

Gatene/traseene merket med gult som berøres av vann- og avløpsfornyelse.  Foto: Harstad kommune

Sidegater som fornyes i samme entreprise er deler av Hålogalands gate og Jørns gate. Alle disse vann- og avløpstraseene vil fornyes med tradisjonell graving. Noen avløpstraseer som i dag er inne på privat eiendom vil bli fornyet med strømperenovering (inntrekking i eksisterende ledning), opplyses det på hjemmesiden.

Starter i høst

Harstad kommune er byggherre og entreprisen blir utlyst i disse dager.

– Vi satser på å ha valgt entreprenør like før fellesferien, sier kommunen selv.

Arbeidet er planlagt med oppstart i høst, og vil foregå gjennom vinteren fram til sommeren 2022, med asfaltering innen september samme år, opplyser kommunen.

Videre står det at naboer til tiltaket vil motta nabovarsel, og at eiendommer som ligger nærmere enn 50 meter fra planlagte VA-grøfter vil bli kontaktet nærmere for besiktigelse.