Lokal handleøkning i Harstad kommune

Statistikk som viser handel i egen kommune for koronaåret 2020 er nå klar. Som ventet ble det store bølger i tabellene, og Harstad har hatt en fin økning.

LOKAL HANDEL: I dag kan vi presentere en oversikt over hvordan den lokale detaljhandelen har vært i Harstad gjennom pandemiåret 2020. (Illustrasjonsfoto) 

nyheter>>

Med mindre penger brukt på reise og uteliv gjennom pandemien, så har folk flest brukt mer penger på detaljhandel. Statistikken som viser omsetning i handelsnæringen, målt per innbygger, har hatt et enormt oppsving i løpet av 2020, sammenlignet med året før.

Økning i Harstad

I hele Norge var det en vekst på solide 12,6 prosent, eller nesten 11.000 kroner mer per innbygger. Det ble omsatt for 97.052 kroner per nordmann i detaljhandelen her til lands.