Har fått en kvart million kroner: Midlene skal brukes til å hjelpe lokale virksomheter

Kvæfjord kommune har fått ytterligere 250.000 kroner som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kvæfjord kommune har fått 250.000 som kommunal kompensasjonsordning.   Foto: Knut Godø (illustrasjon)

nyheter>>

– Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak, skriver Kvæfjord kommune på sin hjemmeside.


Kunne endelig åpne Rå minnelund

Dette har lenge vært et etterspurt tilbud i Kvæfjord. Både for å bedre kapasiteten på kirkegården, men like mye for at pårørende skal ha et sted å gå til, uten å måtte påta seg ansvaret for å stelle ordinære graver.


Dette gjelder: