Harstad-firma satser og utvider staben

Harstadmester 1 startet med to ansatte i 2019. To år senere har byggefirmaet firedoblet staben.

I VEKST: Harstadmester 1, her representert ved taktekker André Amundsen (t.v.), tømrer Jan-Olaf Hanssen, daglig leder Mathias André Kildal, taktekker/tømrer Johnny Strand, taktekker Ole Bygdnes og prosjektleder Thomas Fredly.  Foto: Håkon Wikan

nyheter>>

Senere i år avvikler taktekkerfirmaet Montasje Nor AS driften, og de ansatte starter hos Harstadmester 1. Dermed blir firmaet å ha åtte ansatte og fortsatt kunne tilby taktekkertjenester i området. Det sier daglig leder Mathias André Kildal.

– Når Montasje Nor legges ned, vil det være få i Harstad som tilbyr taktekking. Guttene ønsket å komme over til Harstadmester 1. Vi kunne bare ikke la den muligheten gå fra oss, sier en fornøyd Kildal, og legger til at det er dyktige karer han har fått med på laget.