Samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste utsatt

Flertallet i kommunestyret mente det var for tidlig å trekke en beslutning om hvilken kommune Evenes skal samarbeide med når det gjelder pedagogisk-psykologisk tjeneste.

UENIG I AVGJØRELSEN: Ordfører i Evenes, Terje Bartholsen (Ap), liker dårlig at forslaget om samarbeid om pedagogisk-psykologisk tjeneste ble utsatt.  Foto: Håkon Wikan

nyheter>>

Utsettelsesforslaget, som ble fremmet av Jan Inge Yttervik i Evenes tverrpolitiske liste (ETL), fikk ni stemmer. Dermed utsettes saken til et senere kommunestyremøte.

Yttervik sa at ETL mener foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), barnehage og skole bør få uttale seg om saken før kommunestyret tar beslutning.