Her er fem grunner til at Harstad kan få en strategi for klimarisiko

Flom, ras, skred, søksmål, omdømmetap og soyaproduksjon i Brasil er noen av grunnene til at kommunedirektøren ber om å få lage en strategi for klimarisiko.

Stormfloene skal komme i mer ekstreme utgaver framover. Her fra indre havn for noen år siden.  Foto: Knut Godø

nyheter>>

I et saksfremlegg til formannskapet 11. mai ber kommunedirektør Hugo Thode Hansen om å få lage en strategi for kommunens arbeid med klimarisiko.

Årsaken er de problemene som kommer i kjølvannet av klimaendringer. Hansen skriver i saksfremlegget at «den økonomiske risikoen kan reduseres ved tverrfaglig, fremtidsrettet planlegging og kunnskapsbaserte vurderinger».